Medicin


Orsaker till ichthyosis vulgaris

Iktyos vulgaris är vanligen orsakas av en genetisk mutation som är ett arv från en eller båda föräldrarna. Barn som ärver en defekt gen från bara en förälder har en mildare form av sjukdomen, medan de som ärver två defekta gener har en mer allvarlig form av iktyos vulgaris. Barn med ärftlig form av sjukdomen har vanligen normal hud vid födseln, men utvecklar skalning och råhet under de första åren i livet.

Om genetiska avvikelser inte är ansvariga för iktyos, det är kallas förvärvad iktyos. Denna sällsynta variant börjar ofta i vuxen ålder. Det är vanligtvis förknippas med andra sjukdomar, såsom cancer, sköldkörtelsjukdom eller hiv / aids.

Komplikationer av Iktyos vulgaris

Vissa personer med iktyos kan uppleva:

Överhettning. I sällsynta fall, huden tjocklek och skalor av iktyos kan störa svettningar. Detta kan hämma kylning.

Sekundär infektion. Hud delning och sprickbildning kan leda till infektioner.

Diagnos av ichthyosis vulgaris

En läkare kan ofta ställa diagnos genom att undersöka huden och de karaktäristiska skalor. Om det finns några tvivel, han eller hon kan utföra andra tester, såsom en hudbiopsi. Detta kan vara nödvändigt att utesluta andra orsaker till torr, fjällande hud.