Medicin


Symptom på grenblock

I de flesta människor, grenblock orsakar inte några symtom. Ibland, människor med tillståndet inte ens vet att de har ett block bunt filial.

För de människor som inte har tecken och symtom, De kan innehålla:

Svimning (synkope)
Känsla som om du kommer att svimma (presynkope)
Att ha en långsam hjärtfrekvens (bradykardi)

När ska en läkare
Om du har svimmat, se din läkare för att utesluta någon allvarlig, bakomliggande orsaker.

Om du har hjärtsjukdom, eller om din läkare har redan diagnosen dig ha grenblock, fråga din läkare hur ofta du bör ha uppföljningsbesök. Du kanske vill bära en medicinsk patientkort som identifierar dig ha blocket bunt filial i fall du sett i en nödsituation av en läkare som inte är bekant med din medicinska historia.

Vad är grenblock?

Grenblock är ett tillstånd där det finns en fördröjning eller hinder längs den väg som elektriska impulser reser för att göra din hjärtrytm. Förseningen eller blockering kan uppstå på vägen som skickar elektriska impulser till vänster eller höger sida av ditt hjärta.

Grenblock gör det ibland svårare för hjärtat att pumpa blod effektivt genom din cirkulationssystemet.

Det finns ingen specifik behandling för grenblock själv. Men, underliggande hälsotillstånd som orsakade blocket bunt gren, såsom hjärtsjukdomar, kommer att behöva behandlas. Ibland, grenblock är förknippad med andra problem i hjärtats elektriska system som kan leda till farligt långsam hjärtslag som behöver behandling med en tillfällig eller permanent pacemaker.