Medicin


Behandlingar för Bradykardi

Behandling för bradykardi beror på vilken typ av elektrisk ledningsförmåga problemet, svårighetsgraden av symtomen, och orsaken till din långsam hjärtfrekvens.

Behandla underliggande sjukdomar

Om en underliggande sjukdom, t.ex. hypotyreos eller obstruktiv sömnapné, orsakar bradykardi, behandling av sjukdomen kan korrigera bradykardi.

Förändring läkemedel

Ett antal läkemedel, inklusive några att behandla andra hjärtproblem, kan orsaka bradykardi. Din läkare kommer att kontrollera vilka mediciner du tar och får rekommendera alternativa behandlingar. Ändra mediciner eller sänka doser kan korrigera problem med långsam hjärtfrekvens. När alternativa behandlingar är inte möjlig och symtom kräver behandling, en pacemaker är nödvändig.

Pacemakern

En pacemaker är en batteridriven anordning om storleken på en mobiltelefon som har implanteras under din nyckelben. Ledningar från enheten träs genom venerna och i ditt hjärta. Elektroder i slutet av trådarna är fästa till hjärtat vävnader. Pacemakern övervakar din puls och genererar elektriska impulser som behövs för att upprätthålla en lämplig hastighet.

De flesta pacemakrar också fånga och spela in information som din hjärtspecialist kan använda för att övervaka ditt hjärta. Du kommer att ha regelbundna uppföljning möten att kontrollera ditt hjärta och säkerställa en korrekt funktion av din pacemaker.