Medicin


Komplikationer av Bradykardi

Komplikationer av obehandlad bradykardi varierar beroende på hur långsamt hjärtfrekvens är, där den elektriska ledningsförmåga problem uppstår och vilken typ av skada kan finnas i hjärtvävnad. Om bradykardi är tillräckligt stor för att orsaka symtom, möjliga komplikationer av långsam puls kan innefatta:

Frekventa svimningsanfall
Oförmåga hos hjärtat att pumpa tillräckligt med blod (hjärtsvikt)
Plötsligt hjärtstopp eller plötslig död

Riskfaktorer för Bradykardi

Ålder

En viktig riskfaktor för bradykardi är ålder. Hjärtproblem, som ofta är förknippade med bradykardi, är vanligare hos äldre vuxna.

Riskfaktorer i samband med hjärtsjukdom

Bradykardi förknippas ofta med skador på hjärta vävnad från någon typ av hjärtsjukdom. Därför, faktorer som ökar risken för hjärtsjukdom kan också öka risken för bradykardi. Livsstilsförändringar och medicinsk behandling kan minska risken för hjärtsjukdomar i samband med följande faktorer:

Högt blodtryck
Högt kolesterol
Rökning
Tung alkohol
Användning av olagliga läkemedel
Psykologisk stress eller ångest

Vad är Bradykardi?

Bradykardi är långsammare än normal hjärtfrekvens. Hjärtat slår vanligtvis mellan 60 och 100 gånger per minut hos en vuxen i vila. Om du har bradykardi, ditt hjärta slår färre än 60 gånger minut.

Bradykardi kan vara ett allvarligt problem om hjärtat inte pumpa tillräckligt med syrerikt blod till kroppen. För vissa människor, dock, bradykardi orsakar inte symtom eller komplikationer.

En implanterad pacemaker och andra behandlingar kan korrigera bradykardi och hjälpa ditt hjärta upprätthålla en lämplig hastighet.