Medicin


Behandlingar för Botulism

För fall av livsmedelsburna botulism, läkare rensa ibland ut i matsmältningssystemet genom att framkalla kräkning och ge mediciner för att framkalla avföring. Om du har botulism i ett sår, en läkare kan behöva ta bort infekterad vävnad kirurgiskt.

ANTITOXIN

Om du är diagnosen tidigt med livsmedelsburna eller sårbotulism, injicerade antitoxin minskar risken för komplikationer. Den antitoxin fäster sig toxin som fortfarande är i omlopp i blodet och håller den från att skada nerverna. Den antitoxin kan inte, dock, vända de skador som har skett. Lyckligtvis, nerver inte regenererar. Många återhämtar sig helt, men det kan ta månader och längre rehabilitering terapi.

En annan typ av medicinering, kallas botulism immunglobulin, används för att behandla spädbarn.

Andning bistånd

Om du har svårt att andas, du kommer förmodligen att behöva en mekanisk ventilator upp till flera veckor när effekterna av toxinet gradvis minska. Fläkten tvingar in luft i lungorna genom en slang in i din luftvägarna genom näsan eller munnen.

Rehabilitering

När du återställer, Du kan också behöva terapi för att förbättra ditt tal, svälja och andra funktioner som påverkas av sjukdomen.