Medicin


Symptom på ben cancer

Definition
Tecken och symtom på ben cancer inkluderar:

Skelettsmärta
Svullnad och ömhet nära det drabbade området
Brutna ben
Trötthet
Oavsiktlig viktminskning

När ska en läkare
Boka tid med din läkare om du eller ditt barn utvecklar tecken och symtom som oroar dig.

Vad är Bone Cancer?

Skelettcancer är en ovanlig cancer som börjar i ett ben. Skelettcancer kan börja i något ben i kroppen, men det oftast drabbar de långa benen som utgör armar och ben.

Flera typer av ben cancer finns. Vissa typer av ben cancer förekommer främst hos barn, medan andra påverkar mestadels vuxna.

Uttrycket “bencancer” omfattar inte cancer som börjar på andra ställen i kroppen och sprids (metastaserar) till benet. Istället, dessa cancerformer är uppkallad efter där de började, såsom bröstcancer som har spridit sig till skelettet. Skelettcancer också omfattar inte cancer blodkroppar, såsom multipel myelom och leukemi, som börjar i benmärgen - den geléliknande material inuti benet där blodkroppar görs.