Medycyna


Przyczyny rybia łuska

Rybia łuska jest często spowodowane przez mutację genetyczną, która jest dziedziczone od jednego lub obojga rodziców. Dzieci, które odziedziczyły wadliwy gen od jednego rodzica mają łagodniejszą formę choroby, a ci, którzy dziedziczą dwa wadliwe geny mają bardziej ciężką postać rybia łuska. Dzieci z postaci dziedzicznej choroby skóry zazwyczaj normalny przy urodzeniu, ale wypracowanie skalowanie i szorstkość w ciągu pierwszych kilku lat życia.

Jeśli zaburzenia genetyczne nie są odpowiedzialne za rybiej łuski, to dalej nabytej rybiej łuski. Ten rzadki typ często zaczyna się w wieku dorosłym. Jest to zwykle związane z innymi chorobami, takich jak rak, choroby tarczycy lub HIV / AIDS.

Powikłania rybia łuska

Niektórzy ludzie z rybiej łuski mogą doświadczyć:

Przegrzanie. W rzadkich przypadkach, grubość skóry i łuski rybiej łuski mogą zakłócać pocenie. To chłodzenie może hamować.

Wtórne zakażenia. Dzielenie skóry i pęknięć może prowadzić do infekcji.

Diagnoza rybia łuska

Lekarz często może postawić diagnozę badając skórę i charakterystyczne skale. Jeśli nie ma żadnych wątpliwości, on lub ona może wykonać inne testy, takich jak biopsja skóry. Może to być konieczne, aby wykluczyć inne przyczyny suche, skóra łuszcząca.